ضربه دیگری به تروریسم: سه ​​تروریست پ.ک.ک / ی.پ.گ خنثی کردند

[ad_1]

در بیانیه حساب توئیتر این وزارتخانه آمده است: “مبارزه ما با تروریسم و ​​تروریست ها به طور مستمر و م continuesثر ادامه دارد. در مجموع 3 تروریست پ.ک.ک / ی.پ.گ ، 2 نفر در مناطق Claw Yıldırım و Zap در شمال عراق و 1 تروریست در منطقه بهار صلح. ، خنثی شدند. “

MSB: عملیات در منطقه سپر فرات ادامه دارد

برنامه

MSB: عملیات در منطقه سپر فرات ادامه دارد

MSB: تروریست هایی که دو رفیق قهرمان ما را کشتند دو برابر شدند ، 7 تروریست خنثی

برنامه

MSB: تروریست هایی که دو رفیق قهرمان ما را کشتند دو برابر شدند ، 7 تروریست خنثی

MSB اعلام کرد: 4 تروریست خنثی شدند

برنامه

MSB اعلام کرد: 4 تروریست خنثی شدند[ad_2]