غرق شدن قایق ماهیگیری Geoje … 3 ملوان گمشده پیدا نشد

[ad_1]

بعد از ظهر 23 ، پلیس دریایی Tongyong یک جستجوی شبانه را برای پیدا کردن فرد مفقود از یک پاکت بزرگ کلاس A 339t انجام داد که در 1.11 کیلومتری (0.6 مایل دریایی) جنوب شرقی جزیره گالگوت ، Nam-mion ، Geodge si ، Gyeongsangnam غرق شد -باشه اخبار Yonhap در تاریخ 23 ، در دریا در نزدیکی Galgotdo ، Geoje

[ad_2]