فراخوان اجلاس صلح

[ad_1]

افزایش تسلط طالبان بر افغانستان نیز نگرانی ها در مورد صلح در این منطقه را افزایش می دهد. در چنین شرایطی ، ترکیه که خود را برای انجام یک مأموریت امنیتی در فرودگاه بین المللی حامد کرزی آماده می کند ، بار دیگر خواستار برگزاری نشست صلح استانبول در افغانستان است. این اجلاس که قرار بود بین 24 آوریل و 4 مه در استانبول برگزار شود ، پس از اعلام طالبان مبنی بر عدم شرکت در آن ، به تعویق افتاد. در حال حاضر تماس های جداگانه ای با دولت افغانستان و مقامات طالبان که به دنبال زمینه مناسب برای تلاش در جهت ایجاد صلح در افغانستان هستند ، برقرار است.

  • از طرفین خواسته شد تا یک کنفرانس به تعویق افتاده در استانبول تشکیل دهند. آنکارا اعلام کرده است که برای برگزاری کنفرانسی در مورد افغانستان آماده است و در صورت آمادگی کشورها تاریخ جدیدی تعیین می کند. این کنفرانس در افغانستان در استانبول ، که انتظار می رود در دوره بعدی برگزار شود ، هدف اتحاد کشورها با ابتکار ترکیه ، مشارکت در سطح بالا و در یک دوره خاص است. این کنفرانس به دنبال اجازه گفتگوهای فراگیر ، بحث درباره موضوعات محتوا است و قرار است به عنوان یک کنفرانس دو موضوعه با موضوع آتش بس و تقسیم قدرت در یک چارچوب مشترک برنامه ریزی شود.

روی جذب و تقسیم قدرت تمرکز کنید

این کنفرانس به دنبال فعال کردن مذاکرات فراگیر است و برنامه ریزی شده است که به عنوان یک کنفرانس دو مرحله ای برنامه ریزی شود که بر آتش بس و تقسیم قدرت در چارچوبی مشترک تمرکز می کند. ترکیه در حال انجام یک حمله دیپلماتیک چند جانبه برای برقراری صلح در افغانستان است. سازوکارهای سه جانبه ، از جمله افغانستان ، آذربایجان ، گرجستان ، ایران ، پاکستان و ترکیه در حال ارتقا هستند. بسیاری از مکانیزم های منطقه ای ، به ویژه شورای ترک ها و دوباره ابتکار آسیا ، به طور م toثر برای ایجاد صلح در افغانستان کار می کنند. مذاکرات صلح در افغانستان که در ماه سپتامبر در دوحه قطر آغاز شده و همچنان ادامه دارد ، مطابق خواسته های طالبان ادامه دارد. نیروهای طالبان خواستار آزادی 7000 زندانی و حذف رهبران طالبان از لیست تحریم های سازمان ملل هستند و در ازای آن سه ماه آتش بس ارائه می دهند. تنها راه حل در افغانستان که در صحنه بین الملل تصویب و حمایت خواهد شد ، فرمولی نیست که با راه حل نظامی حاصل شود ، بلکه صلح از طریق رایزنی سیاسی است.[ad_2]