فرم محاسبات نهایی در سال 2021

[ad_1]

در سال 2019 و 2020 ، محاسبات لبه ای بسیار مورد توجه قرار گرفتند ، زیرا بیشترین چالش های محاسبات متمرکز در فضای ابری شامل موارد تأخیر است که واسطه گری آنها دشوار است. می توانید به ارائه دهندگان ابر بگویید که نقاط داغ نزدیکتر به کاربران خود را ایجاد کنند – و نقاط داغ جدید همچنان در سراسر جهان نشان داده می شوند ، اما تأخیر همچنان یک مشکل رایج است. چرا؟

سوال بهتر این است که چه اتفاقی نمی افتد؟ پروژه های جدید محاسباتی تمایل دارند پردازش و جمع آوری داده ها را به منابع داده و کاربران نزدیکتر کنند. با این حال ، معماران باید این کار را به روشی انجام دهند که مقیاس پذیر و قابل کنترل باشد. به صورت جداگانه ، تعداد سیستم های پایان مدیریت شده دارای یک نقطه اوج روشن خواهند بود که در آن عملیات و امنیت نمی توانند در برابر پیچیدگی هزاران سیستم مبتنی بر لبه مقاومت کنند. تمرکز باید از عملکرد هر سیستم مبتنی بر لبه به طور جداگانه به ایجاد سیستم های مدیریت و پیکربندی به طور کلی تغییر یابد.

طنز این است که بسیاری بر این باورند که محاسبات محدود نقطه مقابل محاسبات عمومی در ابر است ، ابزاری برای از بین بردن بسیاری از مشکلات پیچیدگی که محاسبات ابری ایجاد می کند. با این حال ، در برنامه های واقعی زندگی ، رایانش ابری عمومی در حال تبدیل شدن به نقطه شروع همه استراتژیهای موفقیت آمیز رایانه است. تیم های عملیاتی با استفاده از فرمان و کنترل متمرکز ، سیستم های محاسباتی بین انتها را به پایان می رسانند ، جایی که پیکربندی ها و پروفایل های امنیتی به صورت مرکزی ذخیره می شوند و در ارائه دهندگان ابر عمومی مدیریت می شوند.

با گذشت زمان ، ما رویکردهای جدیدی را خواهیم دید ، از قبیل ops edge و edge secops ، که مستقل از ارائه دهندگان اصلی ابر عمومی وجود دارند. با توجه به تعداد منابعی که برای موفقیت در مدیریت قابلیت های عملیاتی پایان به پایان نیاز دارید ، بعید به نظر می رسد که این سرویس ها یا فناوری ها به اندازه ارائه دهندگان ارائه دهنده خدمات ابری عمومی که میزبان آنها هستند ، جذاب باشند. سیستم های مبتنی بر ابر و لبه. کسانی که هنوز این بخش بازار را به عنوان نقطه پایان ابر می دانند واقعاً یک نکته اساسی را از دست می دهند. روندهای اصلی که سال گذشته مشاهده کردیم همان روندهایی است که احتمالاً امسال نیز شاهد خواهیم بود.

این برای شرکت های معمولی که می خواهند پتانسیل محاسبات نهایی را درک کنند ، به چه معناست؟ امسال احتمالاً شاهد چه روندهایی خواهیم بود؟ در اینجا برخی از مفاهیم برای توجه شما وجود دارد:

  • امنیت و مدیریت موضوعاتی هستند که باید در دنیای در حال ظهور رایانه های پایان به پایان به طور کامل پرداخته شوند. هکرها احتمالاً به عنوان نقاط دسترسی به سیستم های مبتنی بر لبه حمله خواهند کرد ، زیرا استفاده از محاسبات لبه ای بسیار جلوتر از استفاده از محافظت از انتها به انتها است.
  • ما به دلایل عملکردی به محاسبات نهایی خواهیم پرداخت ، زیرا این امر می تواند تاخیر زیادی را برطرف کند. ما هنوز با سیستم های گسترده کار می کنیم. تأخیر بین سیستم مبتنی بر لبه و داده های جمع آوری شده تقریباً وجود ندارد ، اما بیشتر سیستم های نهایی هنوز به داده های ذخیره شده مرکزی بستگی دارند. سیستم برای بیشتر پردازش لبه به این داده ها نیاز دارد و فقط با درجه تأخیر مشخصی می توان به این داده ها دسترسی داشت.
  • در بسیاری از موارد ، ما با استفاده از محاسبات لبه ، مانند کانتینرهای لبه بدون سرور و مدیریت شده ، خصوصیات تولیدی ابرهای عمومی را کنار می گذاریم. این ویژگی ها احتمالاً با پردازش محاسبات محدود مبتنی بر ابر پدیدار می شوند ، اما احتمالاً قابلیت های آنها از ویژگی های اساسی ابرهای عمومی مرکزی عقب هستند.

این پیش بینی ها نباید شما را از محاسبات نهایی منحرف کند ، اما باید چشم شما را نسبت به آنچه واقع بینانه است باز کند. از آنجا که شرکت ها به طور گسترده ای محاسبات نهایی را می پذیرند و از زمان اضافه کار به عملیات واقعی می روند ، باید تعجب چندانی نداشته باشد.

حق چاپ © 2021 ارتباطات IDG ، شرکت

[ad_2]