قانون عالی ، اطلاعات مربوط به مرطوب کننده مواد ضد عفونی کننده به بیرون درز کرده و برای از بین بردن گسل به وزارت محیط زیست بازگشت

[ad_1]

دیوان عالی کشور همچنین به کارمندان وزارت محیط زیست ، که داده های داخلی مربوط به دستگاه های مرطوب کننده مواد ضد عفونی کننده را دریافت کرده و آنها را به سازنده منتقل کردند ، پذیرفت.

بخش سوم دیوان عالی (قاضی لی دونگ وون ، رئیس دادگستری)

[ad_2]