مثل مونالیزا …

[ad_1]

‘Geumdong Maitreya Bodhisattva Bangasayusang’ ، یکی از یادگارهای نماینده کره ، دارای خزانه های ملی 78 پوند (چپ) و 83 پوند است. | خزانه های ملی کره 78 و 83 پوندی به عنوان یادگارهای نماینده موزه ملی کره رفتار می شود و موزه اخیراً یک توپ ویژه تهیه کرده است …

[ad_2]