مجازات ضبط شده برای غول های اتومبیل: پنهان کردن توافق نامه

[ad_1]

در بیانیه کمیسیون اروپا اشاره شده است که گروه VW 502 میلیون و 362 هزار یورو جریمه نقدی و بی ام و نیز 372 میلیون و 827 هزار یورو جریمه نقدی محکوم شده است. در بیانیه آمده است ، Daimler دیگر شركت اتومبیل آلمانی ، علی رغم اینکه بخشی از تلاش برای انحصار است ، از جریمه 727 میلیون یورویی برای آشكار كردن موجودیت این گروه جلوگیری كرده است. در این بیانیه یادآوری شده است که همه شرکت ها از جمله آئودی و پورشه که بخشی از گروه VW هستند ، پذیرفتند که در محدوده این کارتل قرار دارند و برای حل این مسئله توافق کردند.

  • در بیانیه کمیسیون اتحادیه اروپا ذکر شده است که شرکت های خودروساز مورد نظر به طور تعمدی پاکسازی انتشار گازهای خروجی را در سال 2006-2014 محدود می کنند و موافقت می کنند که معرفی فن آوری های پاک کننده را به تأخیر بیندازند.

با یادآوری اینکه فولکس واگن مجبور به پرداخت جریمه و خسارت بیش از 32 میلیارد یورو در رابطه با رسوایی انتشار گازوئیل بود ، اشاره شد که تصمیم نهایی کمیسیون دوره جدیدی را از نظر قانونی باز می کند و برای اولین بار ، همکاری فنی ارزیابی می شود به عنوان نقض قوانین ضد انحصاری.[ad_2]