“مجموعه موزه هنر Daegu در دفتر اجرایی Daegu City واقع شده است” … یک گروه مدنی خواستار بازگشت

[ad_1]

حدود 20 اثر هنری با مدیریت موزه هنر Daegu و مرکز فرهنگ و هنر Daegu در دفاتر رهبران شهرها و شوراهای شهر در Daegu آویزان شده و باعث جنجال می شوند. گروه های مدنی از موزه خواستند تا سریعاً این آثار را پس دهد تا شهروندان بتوانند از آنها قدردانی کنند …

[ad_2]