مدت زمان Tokio Rust به وضعیت 1.0 می رسد

[ad_1]

Tokio ، زمان اعدام ناهمگام Rust ، به وضعیت 1.0 رسیده است. این زمان برای نوشتن برنامه های شبکه پایدار طراحی شده است ، شامل برنامه های ناهمگام برای TCP و UDP ، تایمرها و یک ابزار برنامه ریزی سرقت شغلی چند رشته ای است.

موجود در GitHub ، توکیو 1.0 توسعه دهندگان گفتند که توکیو در 22 دسامبر وارد شد ، اولین بار بیش از چهار سال پیش معرفی شد ، از آن زمان استفاده راحت تر و قدرتمندتر شده است. آنها خاطرنشان كردند ، اما پیشرفت قابل توجهی در پروژه باعث ایجاد اصطكاك شده است ، زیرا كتابخانه ها برای پیگیری تغییرات فراوان و پیامهای خطای گیج كننده ناشی از وابستگی تصادفی به چندین نسخه از توكیو مورد نیاز هستند. انتشار Tokio 1.0 به این “تغییر شکل” پایان می دهد.

در حال حاضر برنامه ای برای توکیو 2.0 وجود ندارد و توسعه دهندگان قرار است حداقل تا سه سال چنین نسخه ای را حفظ کنند. شعبه Tokio 1.0 حداقل برای پنج سال نگهداری می شود. سیاست MSRV (حداقل نسخه پشتیبانی شده Rust) به مدت شش ماه حفظ می شود. توسعه دهندگان گفتند ، با این وجود ، ثبات برنامه ریزی شده به معنای راکد بودن این فناوری نیست. در سال 2021 ، این پروژه در مناطق متمرکز خواهد شد ، از جمله:

  • Stream، برای برنامه های تکرار ناهمزمان. هنگامی که کتابخانه استاندارد Rust ویژگی Stream را فراهم می کند ، ابزارهای جریان می توانند به جعبه توکیو منتقل شوند.
  • io_uring، رابط لینوکس برای عملکردهای ناهمزمان انواع ورودی و خروجی ، از جمله دیسک ، در حالی که تعداد تماس های سیستم را کاهش می دهد. ج io_uring، توکیو می تواند عملیات سیستم پرونده ناهمزمان واقعی را ارائه دهد.
  • tracingبرای ایجاد یکپارچگی عمیق تر بین ردیابی و بقیه پشته توکیو ، ایجاد دید در داخل توکیو. این بخشی از تلاش برای ایجاد تاریخچه درجه یک اجرای برنامه ها در توکیو است. tracing جعبه در حال حاضر زیرساخت های لازم را فراهم می کند. اکوسیستم ردیابی کد نیز رشد خواهد کرد.
  • پشته توکیو ، با تمرکز بر روی برج، مجموعه ای از ملفه های قابل استفاده مجدد برای ایجاد مشتری ها و سرورهای قابل اعتماد.

از Tokio برای بهبود قابلیت اطمینان و عملکرد شبکه توسط افرادی مانند Discord ، Fly.io ، بنیاد Zcash و تیم توسعه AWS Lambda استفاده می شود. همچنین در هنگام اجرای Deno برای JavaScript و TypeScript استفاده شد. آ درس هنگام شروع کار با توکیو منتشر شد.

حق چاپ © 2021 ارتباطات IDG ، شرکت

[ad_2]