“مسکن نوآورانه در مرکز ، مسکن پیش فروش که مردم می خواهند …” 5 اصولی که وزیر بایون چانگ هوم فاش کرده است؟

[ad_1]

وزیر زمین ، زیرساخت و حمل و نقل ، بایون چانگ هوم ، استعلام اعضای مجمع عمومی وزارت زمین ، زیرساخت و حمل و نقل را که بعد از ظهر سوم در شورای ملی در Yeouido ، سئول برگزار شد ، شنید. / ·

[ad_2]