مشارکت فاسد ایالات متحده و مردم آن: 5 میلیارد دلار رشوه سالانه در افغانستان

[ad_1]

مقیاس سیستم فاسد ایجاد شده توسط ایالات متحده ، که در طول 20 سال اشغال چیزی جز خون و اندوه برای کشور به ارمغان نیاورد ، با دولت های دست نشانده ای که در زمان اشغال منصوب شد ، بار دیگر آشکار شد. مجله Forreign Affairs که در آمریکا مستقر است ، در گزارش تجزیه و تحلیل خود ، می گوید که پول سالانه به عنوان رشوه به افغانستان بین 2 تا 5 میلیارد دلار بازگردانده می شود. مجله توضیح می دهد که این مقدار حداقل 13 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و میزان تجزیه در عملکرد کشور را آشکار می کند. به نوشته این مجله ، ایالات متحده سهم زیادی در گسترش رشوه و فساد در سراسر کشور دارد.

حامد کرزی

حامد کرزی

ایالات متحده در حال گسترش فساد است

  • این مجله می گوید نیروهای آمریکایی در این کشور هزاران نفر از افراد غیر ماهر را در لباس مبارزه قرار داده و در چارچوب مبارزه با طالبان به آنها سلاح داده اند و در نتیجه رشوه و فساد در این کشور گسترده شده است. این مطالعه همچنین با بیان اینکه ایالات متحده نیروهای تازه استخدام شده خود را آموزش نمی دهد ، همچنین تأکید می کند که افرادی که به کار گرفته شده بودند تحت کنترل نبودند. بر اساس این گزارش ، در سال 2010 یک عملیات فساد بزرگ در کشور انجام شد. در چارچوب تحقیقات ، محمد ضیاء صالح ، دستیار حامد کرزی رهبر وقت افغانستان بازداشت شد. اما کرزی تنها با یک تماس آزادی صالح را تأمین کرد. وی بعداً حقوق کلیه کارکنان تحقیق کننده فساد در کشور را 80 درصد کاهش داد و دادستان ها را اخراج کرد. دولت واشنگتن ، حامی حامد کرزی در منطقه ، هیچ محکومیت و هشدار نداد.[ad_2]