مصر توافق نامه همکاری را در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس به امضا رساند

[ad_1]

در بیانیه کتبی وزارت امور خارجه آمده است که دولت قاهره توافقنامه همکاری حاصل از اجلاس شورای همکاری خلیج فارس را به عنوان شرط همکاری بین کشورهای چهار گروه عربی و نگرانی نشان داده شده برای حل مسائل برادرانه امضا کرده است. کشورهای عربی

با تأکید بر اینکه مصر همیشه بر توسعه روابط خوب بین کشورهای عربی تأکید دارد “مصر به آشتی بین چهار کشور عربی و قطر اهمیت می دهد و از تلاش های کشور کویت در سال های اخیر قدردانی می کند.” اظهارات گنجانده شد.

در این بیانیه ذکر شده است که اصل کشورهای عربی در عدم دخالت در امور داخلی نیز مورد توجه قرار گرفت.

سمیح شکری وزیر امور خارجه به نمایندگی از مصر امروز در چهل و یکمین اجلاس شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی شرکت کرد.

تحریم خلیج فارس از قطر در 3.5 سال پایان می یابد

جهان

تحریم خلیج فارس از قطر در 3.5 سال پایان می یابد

ایالات متحده از گشودن مرز بین عربستان سعودی و قطر استقبال می کند

جهان

ایالات متحده از گشودن مرز بین عربستان سعودی و قطر استقبال می کند[ad_2]