معاون قاضی Im Seong-geun ، متن دادگاه عالی آزاد شده استیضاح ذکر شده

[ad_1]

در روز چهارم ، وکیل معاون قاضی Im Seong-gun ، که پیگرد قانونی وی در رابطه با دادگاه نونگدان به شورای ملی پیشنهاد شد ، متن حاوی گفتگو با رئیس دادگاه عالی کیم مونگ سو را منتشر کرد. اظهارات قاضی لیم در متن صورتجلسه استیضاح قاضی Im …

[ad_2]