معاون هیوسانگ گروه چو هیون سانگ مطرح کرد … بعد از 4 سال ، رئیس کل

[ad_1]

معاون هیوسانگ چو گروه هیوسانگ معاون اجرایی هیوسانگ گروه هیوسانگ هیوسانگ چو (50) به معاون رئیس ارتقا یافت گروه هیوسانگ در روز چهارم اعلام کرد که مناصب مدیریتی ارشد را اعم از ارتقا رئیس جمهور چو به معاون رئیس جمهور داده است.

معاون جدید رئیس جمهور چو بیش از 20 سال در هیوسانگ دارد …

[ad_2]