معلمان مهد کودک ایالتی سئول – گذرگاه مرد 0 … 13.2٪ از معلمان دبستان

[ad_1]

در بیست و هشتم ماه گذشته ، دانش آموزان در حالی که در مدرسه ابتدایی در Seongbuk-gu ، سئول آدم برفی می ساختند ، مدرسه را رها کردند. اخبار yunhap

هیچ یک از داوطلبان نهایی آزمون مهد کودک عمومی سئول در سال جاری مرد نیست. در میان کسانی که معلمان را در دبستان گذرانده اند ، نسبت مردان است

[ad_2]