من شرایط واکسیناسیون اولویت را ندارم. واکسن تاج 19 علیه منفی گرایی

[ad_1]

نماینده کیم سونگ جو ، “شروع تغییر در روش پیشگیری از بیماری های عفونی”
در صورت واکسیناسیون موقت کاذب ، 10 میلیون جریمه بدست آمده یا کمتر مجازات می شود
نماینده سونگ جو کیم ، عضو کمیسیون ملی بهداشت و رفاه (حزب دموکرات کره)
اگرچه از قبل واجد شرایط واکسن کرونا 19 نیستید …

[ad_2]