میانگین زمانی که کارگران اداری برای سفر به محل کار خود می طلبند چقدر است؟

[ad_1]

مشخص شده است که زمان سفر به کارمندان اداره بر کار و سلامتی تأثیر می گذارد.

در نتیجه یك نظرسنجی اخیر از 1556 كارگر در بستر جستجوی كار برای استرس ناشی از كار و تأثیر كار ، 55.8٪ اظهار داشتند كه در هنگام رفت و آمد معمول خود احساس استرس می كنند. نیمی از آنها هر بار که به محل کار خود می روند احساس می کنند (50٪). او به اصطلاح از جهنم سفر به کار رنج می برد.

بیشترین استرس ازدحام در وسایل حمل و نقل عمومی (4/27 درصد) و به دنبال آن استرس و تنش در طول روز (7/24 درصد) ، کمبود خواب به دلیل مسافرت طولانی مدت (6/15 درصد) و درصد ازدحام است.

معمول ترین افراد قبل از رفتن به محل کار خود به دلیل مسافرت به محل کار احساس ناتوانی می کنند (9/44 درصد ، چندین پاسخ) و افسردگی (5/44 درصد) به دلیل از دست دادن وقت شخصی نیز سهم قابل توجهی دارد. آنها همچنین پاسخ دادند که کار به دلیل کاهش تمرکز قبل از کار ، ناهنجاریهای جسمی مانند تپش قلب ، افزایش فشار خون (16.7٪) و درگیری (11.1٪) به دلیل کاهش زمان با اعضای خانواده ، کاهش یافته است (25.1٪).

بسیاری از پاسخ دهندگان می گویند به دلیل استرس ناشی از رفت و آمد در حال تغییر شغل (39.1٪) یا جابجایی (11.6٪) هستند. 49.3٪ پاسخ دهندگان گفتند که به آن مراجعه می کنند.

میانگین زمان سفر به کارمندان اداری 64 دقیقه بود. اگر فرض کنیم که 20 روز کاری در ماه پذیرفته می شود ، تقریبا 21 ساعت در خیابان صرف می شود.

بیش از نیمی از پاسخ دهندگان ، 54.6٪ ، اظهار داشتند که زمان سفر برای کار تأثیر منفی بر کار آنها دارد. بیشترین تأثیر خستگی قبل از کار است که منجر به کاهش تمرکز کار (8/57 درصد ، پاسخهای متعدد) ، کاهش کارایی کار (9/49 درصد) به دلیل ضعف سلامتی مانند کمبود خواب ، کاهش نشاط به دلیل کمبود وقت شخصی 9/43 درصد می شود ) و سعی کنید فاصله سفر به محل کار را کاهش دهید. برخی معتقدند که آنها اغلب شغل خود را تغییر می دهند (21.8٪).

در حقیقت ، مهمترین عواملی که باید هنگام ورود به محل کار مورد توجه قرار گیرد ، امنیت شغلی (7/34 درصد) و حقوق سالانه (7/21 درصد) و به دنبال آن سفر به محل کار (8/18 درصد) است.

بسیاری از کارمندان ادارات گزارش کردند که کار از راه دور و یک سیستم کار انعطاف پذیر برای کاهش زمان سفر به کار در انجام کار بسیار م effectiveثر است (6/56 درصد).

بیش از نیمی از (53.1٪) کارمندان اداری که به این نظرسنجی پاسخ دادند از سیستمی برای کاهش ناکارآمدی ناشی از مسافرت های طولانی استفاده کردند. مقام اول سیستم کار انعطاف پذیر (سفر دیفرانسیل به محل کار ، سفر خودمختار به محل کار و غیره) (52.1٪ ، پاسخهای متعدد) و خانه / کار از راه دور (25.8٪) ، و همچنین کاهش دوره ای زمان کار (21.1٪) ) ، در رده های دوم و سوم قرار گرفت. به دنبال آن کار با اتوبوس های شاتل (19.1٪) و استفاده از دفاتر پایه (7.4٪) انجام می شود.

کره یکی از کشورهای OECD است که بیشترین مسافت سفر را برای کار دارد. با توجه به کرونا 19 ، روش های مختلف کاری مانند کار از راه دور و کار انعطاف پذیر معرفی می شود ، اما عنوان شده که هنوز ناکافی است.
[ad_2]