نامه تهدید نژادپرستانه به TRT آلمان در آلمان ارسال شده است

[ad_1]

پلتفرم خبری TRT آلمان Deutsch TRT Deutsch ، مستقر در برلین ، آلمان ، اندکی پس از هدف قرار دادن اخبار فلسطین توسط نژادپرستان تهدید شد.

این نامه با امضای گروه Prinz Eugen (PEG) که به دفتر TRT Deutsch در مرکز مطبوعاتی فدرال رسیده بود ، حاوی بیانیه های نژادپرستانه ، ضد اسلامی و ضد ترکی بود.

پلیس که این نامه را بررسی کرد گفت که موضوع به واحد امنیت ایالتی (Staatsschutz) ارجاع می شود.

تهدید به ژورنالیست ها

كان البیر ، مدیرمسئول TRT دویچ گفت این نامه پس از دریافت TRT دویچ توسط گروه های مختلف رسانه ای و روزنامه نگاران طی هفته گذشته به دلیل اخبار حملات اسرائیل دریافت شده است.

“این تهدیدها نمی توانند روشن شوند”

البیر با بیان اینکه آنها حدود دو هفته است که از جنایات و قساوت های غزه گزارش می دهند ، گفت: بسیاری از گروه های رسانه ای و روزنامه نگاران که از این بابت نگران هستند ، هدف ما را تعیین می کنند ، اما ما به دلیل اینکه به ما همچنان به موضوعاتی مانند خصومت و تبعیض ادامه می دهیم. تهدیدهای از این قبیل نمی توانند مانع ما شوند. او صحبت کرد.

برخی از افرادی که برای “zapp.mediengruppe” کار می کنند ، تلویزیون NDR نیز به آن متصل است ، به دلیل اخبار فلسطین در شبکه های اجتماعی به کانال TRT Deutsch برچسب زدند.

گروه Prinz Eugen به عنوان یک گروه نظامی خاص شناخته می شود که در دوره نازی ها در سربازان SS شرکت می کرد.

نامه های تهدیدآمیز قبلاً دو بار به TRT Deutsch ارسال شده بود ، اما نتیجه ای از تحقیقات حاصل نشد.[ad_2]