ناک یون لی “بالاخره صاحبان دارایی ملی مردم هستند” …

[ad_1]

بعلاوه ، نماینده حزب دموکرات لی ناکیون در جلسه عمومی که صبح روز دوم در شورای ملی برگزار شد سخنرانی کرد. ·

[ad_2]