نخست وزیر یونگ در تعطیلات سال نو میلادی بر قرنطینه تأکید می کند

[ad_1]

نخست وزیر جئونگ سای گیون روز سوم گفت ، “من صمیمانه از همه شهروندان می خواهم که در تعطیلات سال نو قمری در قرنطینه شرکت فعال داشته باشند تا بتوانیم بحران فعلی را به خوبی پشت سر بگذاریم.”

فاجعه مرکزی تاج نخست وزیر چونگ ریاست مجموعه دولت سئول را بر عهده دارد

[ad_2]