“نمایش فیلم روی جعبه سیاه پلیس” راننده تاکسی Yong-gu Yong-gu … پلیس “درک حقیقت”

[ad_1]

یک راننده تاکسی ادعا می کند که پلیس حتی پس از بررسی فیلم جعبه سیاه که “ماده اصلی” محسوب می شود ، از حمله لی یونگ گو به یک راننده تاکسی گفت: “من او را نمی بینم” (عکس). پلیس به این گفته پاسخ داد ، “با برخی از حقایق …

[ad_2]