“نه بازداشت شده تأیید شدند” بررسی کامل در زندان سئول جنوبی “همه منفی هستند ، دیگر هیچ بیمار تایید نشده”

[ad_1]

در ماه مه گذشته ، هنگامی که ششمین بازرسی کامل در بازداشتگاه شرق در سئول ، جایی که عفونت عروق کرونر در آن رخ داده بود ، یک کارمند لباس محافظ پوشیده بود. خبرنگار لی سوک وو [email protected] پل جنوبی در سئول ، جایی که 9 بازداشت شده به عنوان تاج 19 …

[ad_2]