هر سومین فارغ التحصیل دانشگاه در داژئون در یک شرکت در کلان شهر شغل می گیرد

[ad_1]

دروازه اصلی دانشگاه ملی چونگنام (عکس مربوط به محتوای مقاله نیست). تهیه شده توسط دانشگاه ملی چونام

مشخص شده است که هر سومین فارغ التحصیل دانشگاه داژئون در کلان شهر کار می کند.

موسسه Daejeon Sejong “روندهای حرکت حرفه ای برای فارغ التحصیلان دانشگاه Daejeon” است

[ad_2]