هشت مورد کرونا 19 در جئونجو و ایکان تأیید شده است

[ad_1]

مقامات قرنطینه جئونبوک دو روز سوم اعلام کردند که هشت مورد کرونا 19 در جئونجو و ایکان تأیید شده است. در دومین دوره ، تعداد تجربی موارد تایید شده در جئونبوک به 1054 مورد افزایش یافته است.

5 مورد تایید شده در جئونجو و 3 مورد در ایکسان وجود دارد.

Jeonju 5 موارد تایید شده در منطقه Jeonbuk را ·

[ad_2]