پارک بوم گی و سئوک یول یون و “سلام” … “اصلاحات در پیگرد قانونی و ثبات سازمانی اصل هستند”

[ad_1]

وزیر دادگستری Park Beom-gay صبح روز اول (سمت چپ) برای کار در وزارت دادگستری می آید. در همان روز ، دادستان کل یون سوک یول برای جلوگیری از پارک وارد ساختمان وزارت دادگستری شد. وزیر دادگستری Yonhap News پارک بئوم گی روز دوم دادستان کل یون سوک یول را داد

[ad_2]