پاسخ ماکرون به سیلی: باید به دفتر احترام گذاشت

[ad_1]

امانوئل ماکرون ، رئیس جمهور فرانسه ، در مورد سیلی که یک مرد در بازدید از شهر ده ل ارمیتاژ متحمل شد ، گفت: “در عمل و سخنان نباید هیچگونه خشونت و نفرت وجود داشته باشد ، در غیر این صورت دموکراسی خود به خطر می افتد.” گفت

در مصاحبه ای با روزنامه محلی دوفین لیبره ، ماکرون اظهاراتی را در مورد حمله ای که به او تحمیل شده بیان کرد.

ماکرون با بیان اینکه همه چیز خوب است و این حادثه باید به عنوان یک حمله فردی ارزیابی شود ، گفت که این حادثه نباید در مواردی که زندگی بسیاری از مردم را تحت تأثیر قرار می دهد تداخل ایجاد کند.

اقتدار باید احترام گذاشته شود

ماکرون گفت: “مقامات جمهوری باید احترام بگذارند. من هرگز از این مبارزه دست نخواهم کشید. با این وجود مقامات بزرگتر از ما هستند و نباید مورد حمله قرار گیرند.” از عبارت استفاده می کند

ماکرون با بیان اینکه آزادی بیان و رأی دادن در فرانسه وجود دارد ، گفت: در اعمال و سخنان نباید هیچگونه خشونت و نفرت وجود داشته باشد ، در غیر این صورت دموکراسی خود به تهدید تبدیل می شود. نظر داد

ماکرون گفت فرانسوی ها “جمهوری خواه” هستند و بیشتر آنها به مشکلات کشور علاقه مند هستند ، بنابراین نباید اجازه داد که این رویداد انفرادی و خشونت شدید بر بحث عمومی حاکم باشد.

مردی که به رئیس جمهور فرانسه سیلی زد ، معلوم شد یک رزمی کار است

جهان

مردی که به رئیس جمهور فرانسه سیلی زد ، معلوم شد که یک رزمی کار است

نخست وزیر فرانسه: این سیلی توهین به دموکراسی است

جهان

نخست وزیر فرانسه: این سیلی توهین به دموکراسی است

“این رویداد مرا نگه نمی دارد

ماکرون با بیان اینکه تحت تأثیر این حادثه قرار نگرفته و آزارش نداده است ، افزود که به کار خود ادامه خواهد داد.

ماکرون پس از بازدید از دبیرستان جهانگردی و مهمان نوازی تین ل ارمیتاژ ، به جمعیتی که منتظر دست دادن او بودند نزدیک شد. مردی که رئیس جمهور به او نزدیک شد در حالی که یک دست را گرفته بود با دست دیگرش سیلی زده بود.

در ارتباط با این حادثه دو نفر بازداشت شدند.

سیلی به رئیس جمهور فرانسه مکرون

بازی 00:42

سیلی به رئیس جمهور فرانسه مکرون

مردی هنگام بازدید از منطقه دروم در جنوب کشور ، به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سیلی زد و گفت: “دولت ماکرون بر سر راه”. شخصی که محافظان ماکرون مداخله کردند بازداشت شد.
[ad_2]