پرونده قتل رودخانه ناکدونگ 30 ساله اعاده دادرسی معصومیت

[ad_1]

دادگاه وی را در محاکمه مجدد پرونده قتل رودخانه ناکدونگ بی گناه دانست که به دلیل اینکه مورد ضرب و شتم پلیس قرار نگرفت و به 21 سال زندان محکوم شد ، به قتل متهم شد.

در روز چهارم ، قانون مجازات بوسان به دلیل محاکمه جدید به جرم سرقت و قتل علیه چوی یینگ چول (59) و ژانگ دونگ ایک (62) با مجازات محکوم شد.

[ad_2]