پلیس ، از فردا اقدامات ویژه ای علیه جرایم کلاهبرداری انجام داده است

[ad_1]

ستاد تحقیقات ملی آژانس پلیس ملی (نسخه رشته فرنگی) در تاریخ سی و یکم اعلام کرد که اقدامات ویژه ای را علیه جرایم کلاهبرداری از اول فوریه تا 30 ژوئن انجام خواهد داد.

برای سرکوب های خاص ، دایره ای مسئول کپی رشته ها و هر سرویس پلیس در پایتخت و استان و همچنین دپارتمان تحقیق مستقیم درمورد خدمات پلیس پایتخت و استان و تیم تحقیق حرفه ای در اداره پلیس هستند. ..

[ad_2]