پیشگویی یو این تائه

[ad_1]

In-Tae Yoo ، دبیرکل سابق شورای ملی / صفحه SBS In-Tae Yoo ، یکی از بزرگان حزب حاکم ، گفت: “من می ترسم که تعدادی از به اصطلاح 586 نسل در” مسابقه ریاست جمهوری “ظاهر شوند “

رئیس جمهور سابق یو …

[ad_2]