پیوستن به اصول استوایی KB KB Kookmin … پشتیبانی مالی برای توسعه گسترده تخریب محیط زیست را فراهم نمی کند

[ad_1]

KB Kookmin Bank در تاریخ چهارم اعلام کرد که برای انجام مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی م institutionsسسات مالی به اصول استوا پیوسته است.

خط استوا توافقی داوطلبانه بین م institutionsسسات مالی در سراسر جهان است که اگر مشکلی در تخریب محیط زیست یا نقض حقوق بشر در پروژه های بزرگ توسعه ای وجود داشته باشد ، پشتیبانی مالی نخواهد کرد. اهداف قابل اجرا تامین مالی پروژه (PF) با بیش از 10 میلیون دلار (حدود 11.2 میلیارد دلار درآمد) و وام های شرکتی با بیش از 50 میلیون دلار (حدود 55.9 میلیارد دلار درآمد) است. در حال حاضر 115 شركت مالی از 37 كشور به اصول استوا پیوسته اند و م institutionsسسات مالی كه اصول استوا را اتخاذ كرده اند حدود 70٪ از بازار وام PF در كشورهای در حال توسعه را شامل می شوند. نام “خط استوا” به این دلیل نامگذاری شده است که پروژه های بزرگ توسعه ای اغلب در کشورهای در حال توسعه در مناطق جنگلی گرمسیری نزدیک خط استوا اجرا می شوند.

بانک کوکمین پس از اعلام عضویت خود در اصول استوا در ماه اوت گذشته ، آموزش های لازم را به عنوان تحلیل مقایسه ای شرکت های مالی خارجی و تهیه دستورالعمل ها آماده کرده است. در آینده ، بانک کوکمین قصد دارد گزارشی سالانه حاوی کاربرد اصول استوا را منتشر کند و به طور مداوم مواد آموزشی مربوط به اصول استوا را برای کارمندان داخلی تهیه و آموزش دهد.

یکی از کارمندان بانک کوکمین گفت: “من به عنوان یک شرکت صادق و مسئول ، به طور فعال در پاسخگویی به تغییرات آب و هوایی مشارکت خواهم داشت.”[ad_2]