پیک سال نو مشکلی ندارد … کار و مدیریت پیک ، توافق نهایی در مورد اقدامات جلوگیری از خستگی

[ad_1]

صبح روز پانزدهم ، یک کنفرانس مطبوعاتی در اتاق جلسات فدراسیون اتحادیه های کارگران خدمات در Seodemung-gu ، سئول ، جایی که اعتصاب اجتماعی عمومی اعلام شد ، برگزار شد. Yonhap News ، یک سازمان اجماع اجتماعی برای جلوگیری از کارگران پیک زیاد

[ad_2]