پ ک ک جوانان را از طریق قاچاق مواد مخدر در کرکوک مسموم می کند

[ad_1]

ارشات صالحی ، رئیس جبهه ترکمن های عراق (ITF) گفت که سازمان تروریستی پ.ک.ک مسمومیت جوانان را با فروش مواد مخدر در کرکوک عراق آغاز کرده است.

صالحی در شبکه های اجتماعی گفت: “سازمان تروریستی پ.ک.ک با آغاز قاچاق مواد مخدر در کرکوک جوانان را مسموم می کند.” از عبارت استفاده می کند

صالحی اطلاعاتی را به اشتراک گذاشت که این سازمان تروریستی که سالها در جبهه ترکمنهای عراق مشغول کشتن افراد بوده است ، این بار قاچاق مواد مخدر را در کرکوک آغاز کرده است.

رئیس ITF تأکید کرد که مبارزه با سازمان های تروریستی در عراق باید شامل پ ک ک باشد.

صالحی از دولت عراق خواست به مسئولیت خود عمل کند و در مبارزه با سازمان تروریستی پ ک ک به رسمیت شناخته شده بین المللی گام های جدی بردارد.

مقدار زیادی مهمات متعلق به سازمان تروریستی پ.ک.ک در شمال عراق کشف و ضبط شد

برنامه

مقدار زیادی مهمات متعلق به سازمان تروریستی پ.ک.ک در شمال عراق کشف و ضبط شد[ad_2]