چرا؟

[ad_1]

از آنجا که تقاضا برای بو دادن به دلیل دوره طولانی Zipcock به طور قابل توجهی افزایش یافته است ، قیمت بازار شکم گوشت خوک همچنان در حال افزایش است ، اما قیمت گوشت خوک در منطقه تولید غیر طبیعی کاهش می یابد. طبق تجزیه و تحلیل ، دلیل این امر این است که عدم تعادل مصرف تا حدی توسط کرونا 19 طولانی مدت تشدید می شود.

با نگاهی به اطلاعات قیمت شرکت کشاورزی و شیلات کره برای توزیع مواد غذایی ، قیمت مصرف کننده 1 کیلوگرم شکم گوشت خوک در روز چهارم 2840 وون است که 29 درصد بالاتر از 16 110 به دست آمده برای مدت مشابه سال گذشته است. با این حال ، اگر به قیمت تولید مورد بررسی سرویس ارزیابی کیفیت دام نگاه کنید ، باز هم در محدوده 3000 به دست آمده در مقابل 3660 کیلوگرم به دست آمده است.

دلیل اصلی عدم تعادل مصرف گوشت خوک است و هرچه تعداد بیشتری از افراد در خانه به دلیل طولانی بودن کرونا 19 و بودجه اضطراری غذا می خورند ، تقاضای گوشت کبابی مانند گوشت خوک از شکم و گردن به طور مداوم در حال افزایش است.

با این حال ، تجزیه و تحلیل شده است که مصرف قطعات کم چرب مانند فیله و گوشت ژامبون کم است ، که منجر به تجمع سهام می شود ، که بر کاهش قیمت تولید تأثیر می گذارد. به طور خاص ، مشخص شد که اوضاع رو به وخامت است زیرا ذخایر قطعات کم چربی به دلیل توقف اخیر وعده های غذایی توسط Crown 19 و کاهش مصرف غذا ، بیشتر تجمع می یابد.

یک مقام هاندون گفت: از آنجا که قیمت بالای مصرف کننده فقط برای قطعات پخته شده که تقاضای زیادی دارند تشکیل می شود ، در قیمت هندون تحریفاتی ایجاد می شود که باعث تقویت کشاورزان می شود. ما نیاز به توجه زیادی داریم. “[ad_2]