چرا در فروشگاه رفاه اتومبیل وجود دارد؟ … تحقیقات پلیس در دهه 60 که هنگام رانندگی در حالت مستی با مغازه ها برخورد کردند

[ad_1]

پلیس هنگام رانندگی در حالت مستی 60 اتومبیل را گرفت که با عجله به یک فروشگاه می رسیدند.

اداره پلیس چونگ بوک گوسان در تاریخ چهارم اعلام کرد که آقای کیم (65) را به دلیل نقض قانون ترافیک جاده (نوشیدن و رانندگی) دستگیر و تحقیق کرده است.

وسیله نقلیه ای که آقای کیم صبح روز چهارم رانندگی می کرد پر بود …

[ad_2]