چگونه تیم های توسعه انعطاف پذیر از جریان های ارزشی استفاده می کنند

[ad_1]

بسیاری از مشاغل سرمایه گذاری زیادی در تحول دیجیتال دارند ، تهیه محصولات آنها برای ارائه گزینه های بیشتر متناسب با نیاز مشتری. اما درک ارزش کسب و کار و جلب منافع مشتری یک رشته چالش برانگیز است.

درک ارزش ارائه شده توسط تیم های انعطاف پذیر توسعه در سازمان های کوچک فناوری اطلاعات یا تیم هایی که روی برنامه های جدید کار می کنند ، نسبتاً آسان است. این تیم ها می توانند از سرعت تکمیل مشخصات ، نتایج حاصل از اجرای به موقع انتشارات و شاخص های کیفیت ، مانند تعداد نقص در تولید ، گزارش کنند.

سازمان های کوچکتر نیز می توانند معیارها را با استفاده از گزارش های آماده مستقیماً از ابزار خود جمع کنند. به عنوان مثال ، یک تیم چابک می تواند از گزارش های حماسی سوختگی یا شاخص های مدیریت حادثه از ابزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات استفاده کند و سپس در مورد تأثیر آن بر تجارت صحبت کند.

تعریف و استفاده از معیارها در سازمانهای بزرگتر IT که صدها برنامه تولیدی را پشتیبانی می کنند ، کمی پیچیده تر شده است. گفتن رهبران که این سازمان 10 نسخه و 100 کارکرد را به اتمام رسانده است و 10 درصد کاهش تعداد نقص در تولید را دیده است ، یک داستان را بیان می کند اما زمینه تجاری قابل توجهی ندارد. به اشتراک گذاری معیارها و ارائه تأثیرات دقیق کسب و کار به تعداد زیادی از تیم ها ناکارآمد است. سرانجام ، سازمان های بزرگ فناوری اطلاعات همچنین باید تلاش کنند تا خارج از عملکردهایی مانند مدیریت ریسک ، کاهش بدهی فنی یا عیب یابی کار کنند.

جریان ارزش به رهبران دیجیتال و فناوری اطلاعات در سازمان های بزرگتر کمک می کند تا شاخص های کلیدی عملکرد از بالا به پایین در مورد ارزش کسب و کار ، موتورهای استراتژیک یا اهداف بلند مدت را ارائه دهند. روش و شاخص ها محل و چگونگی کار را توصیف می کنند و ارائه رهبر بر پیشرفت موثر بر تجارت متمرکز است. رهبران فناوری اطلاعات همچنین از جریان های ارزشی برای ارائه مزایای سرمایه گذاری مخفی در زمینه های فنی مانند معماری ، امنیت یا توسعه استفاده می کنند.

تعریف و نقشه برداری از جریان های ارزشی برای نشان دادن تأثیر آن بر تجارت

رهبران ابتدا باید جریان های معناداری از ارزش ها را تعریف کنند. یک جریان ارزشی می تواند نمایندگی محصولات ، خدمات یا نمونه کارهایی از آنها است. برخی از سازمان ها جریان ارزشی مرتبط با اهداف استراتژیک مانند بهبود تجربه مشتری ، افزایش قابلیت مدیریت داده ها یا پرداختن به اهداف انطباق را ایجاد می کنند.

سازمان ها باید درک مشترکی از مزایای مشتری داشته باشند و جریان های ارزشی باید ارزش ارائه را تراز و کمیت کنند. شناسایی جریانهای ارزشی وقتی سازمانها از طریق تحولات دیجیتالی مدلهای تجاری خود را توسعه می دهند ، اغلب پیچیده تر می شوند.

هنگامی که تعریف شد ، مرحله بعدی فرآیند به عنوان نقشه برداری از جریان مقدار یا پیوند دادن جریان های مقدار با حجم کار شناخته می شود. در سازمان های IT ، نقشه برداری اغلب به ابزارهای انعطاف پذیر برای انعکاس مشخصات ، تاریخچه ها و نقص ها و به ابزارهای ITSM برای گرفتن نمایش داده ها ، حوادث و تغییرات تعمیم می یابد.

این نقشه برداری همیشه یک فرآیند پیش پا افتاده نیست. اگر جریان مقادیر به طور مرتب روی کار یک یا چند تیم انعطاف پذیر نگاشته شود و اگر بلیط های سرویس رومیزی به طور دقیق مشخص شده باشد ، قوانین نگاشت ممکن است پیاده سازی های واضحی داشته باشد. اما وقتی تیم ها و میزهای خدمات در چندین جریان مختلف کار می کنند ، قوانین اساسی کیفیت داده ها و نقشه برداری به فاکتورهای عملکردی تبدیل می شوند.

تلاش برای پیاده سازی و پیچیدگی دلایلی است که بسیاری از سازمان ها جریان های ارزشی را تعیین می کنند اما اقدامات بعدی را در اجرای نقشه برداری جریان ارزش انجام نمی دهند. رهبران می توانند از ابزاری مانند لوچیدچارت، SmartDraw، یا خلاقانه که دارای الگوها و نمادهای داخلی برای نمودار جریان مقدار هستند. به اشتراک گذاشتن این نمودارها با ذینفعان فناوری اطلاعات و مشاغل تجاری یکی از روشهای جذب همه افراد به چشم انداز و اهداف است.

اجرای نقشه برداری جریان و اندازه گیری جریان

سازمان های IT که نقشه برداری از جریان ارزش را انجام می دهند ، اغلب علاقه مند به اندازه گیری جریان ، زمان چرخه ، تأثیر تجاری و سایر معیارهای تحویل و کیفیت هستند.

فرض کنید که یک جریان از مقادیر مرتبط با یک محصول وجود دارد که چندین تیم توسعه چابک در حال کار بر روی بهبودها و چندین تیم عملیاتی فناوری اطلاعات هستند که در عملکردهای پشتیبانی کار می کنند. جریان اندازه گیری مراحل مربوط به زمانی را که خصوصیات و نقص ها تصور می شوند ، از طریق فرایند توسعه منتقل می شوند و سپس به مشتریان ارائه می شود ، نشان می دهد. اندازه گیری زمان در هر مرحله به شناسایی گلوگاه های فرآیند کمک می کند. تیم ها همچنین می توانند راه هایی برای افزایش سرعت و بهبود زمان چرخه پیدا کنند.

اندازه گیری جریان و معیارهای تبدیل شده به جریان های ارزشی اغلب به جمع آوری داده ها از چندین سیستم نیاز دارد. این سازمان می تواند از ابزاری مانند Planview برای مدیریت نمونه کارها در پروژه ، نرم افزار Jira برای همکاری تیم انعطاف پذیر ، Git برای گرفتن تغییرات کد ، Jenkins برای اتوماسیون CI / CD ، Micro Focus UFT One برای اتوماسیون آزمون ، Resolve برای اتوماسیون استفاده کند زیرساخت و شرول برای مدیریت دفتر خدمات فناوری اطلاعات. این ابزارها مراحل مختلفی را در عملکرد ، نقص ، مدیریت ریسک و سایر جریان ها ثبت می کنند. برای بدست آوردن شاخص های جریان مقدار ، داده های آنها باید استخراج ، تجمیع و عادی شود.

یک روش استفاده از ترکیبی از ابزار ادغام داده ها و مدیریت داده ها برای متمرکز کردن داده ها و سپس ایجاد داشبوردهای BI مانند Tableau یا Power BI است. وقتی فناوری اطلاعات با ابزار کمتری کار می کند و مدیریت قوی فرآیند فناوری اطلاعات ، کیفیت داده کافی را تضمین می کند ، این روش انجام خودتان امکان پذیر است. با این حال ، نیاز به تعهد به مردم برای پیاده سازی و پشتیبانی از ادغام داده ها ، پایگاه های داده و داشبورد است. این یک چالش برای اکثر سازمانهای فناوری اطلاعات است که کارکنان کافی برای رسیدگی به نیازهای مشترک تجاری و عملکردهای مهم مدیریت فناوری و نگهداری ندارند.

روش دیگر خرید و تلفیق راه حل ها است. برخی گزینه ها:

قیمت فارستر سایر محصولات مدیریت جریان ارزش از ServiceNow ، Plutora ، IBM ، Targetprocess ، ConnectALL ، CloudBees ، Blueprint Software Systems و GitLab.

استفاده از جریان های ارزشی برای اولویت بندی قابلیت های فناوری

مزیت کامل مدیریت جریان ارزش این است که اطمینان حاصل شود افراد در اولویت های استراتژیک مهم تری کار می کنند. سرمایه گذاری در یکپارچه سازی ها ، ابزارها و گزارش دهی برای پشتیبانی از مدیریت جریان ارزش نیز نیاز به تغییر در راه حل های IT ، برنامه ریزی و اجرا دارد.

با توجه به تمام رشته های فنی مورد نیاز IT برای پیشی گرفتن از ارائه نرم افزار ، مدیریت جریان ارزش می تواند به تیم های انعطاف پذیر توسعه برای تصمیم گیری های دشوار برای اولویت بندی کمک کند. آیا لازم است ابتدا در CI / CD یا زیرساخت به عنوان کد سرمایه گذاری کنید؟ تست عملکرد یا اتوماسیون تست عملکردی بیشتر؟ کدام برنامه های فناوری اطلاعات باید اولویت را به انتقال ابر ، افزایش مشاهده یا ارتقا application برنامه ها بدهند؟

نگاشت جریان های ارزش می تواند کارهای بیشتری نسبت به هم ترازی و بهبود عملکرد انجام دهد. جریان های ارزشی که تأثیر مشتری را به وضوح تعریف و اندازه گیری می کنند ، ابزارهای قدرتمندی هستند که به رهبران فناوری اطلاعات کمک می کنند تا توانایی های فنی را در اولویت قرار دهند و ارزش تجاری را تعیین کنند.

حق چاپ © 2021 ارتباطات IDG ، شرکت

[ad_2]