کانگ یون می ، ریو هو جئونگ ، اختلاف اخراج در مورد اخراج “بیان خود نامناسب است”

[ad_1]

کانگ یون می ، نماینده مشترک حزب عدالت ، در اولین جلسه اقدامات اضطراری مقابله با حزب عدالت ، که صبح روز 27 ماه گذشته در شورای ملی برگزار شد ، سخنرانی کرد. / ··

[ad_2]