کمیسیون حقوق بشر توصیه می کند اقدامات انتظامی پلیس ، که مست ها را دستگیر می کند … دادگاه “سوال نقض حقوق بشر”

[ad_1]

دادگاه با توصیه برای اقدام انضباطی کمیسیون ملی حقوق بشر کیونغیان شینمون ، ناعادلانه دانست و گفت: افسر پلیس که یک شرابخوار را به جرم نقض حقوق بشر دستگیر کرد ، نامناسب است.

بخش هفتم اداری دادگاه اداری سئول (رئیس جمهور کیم کوک هیون) اظهار داشت که افسر A حقوق بشر است …

[ad_2]