کیم جونگ اون ، اشاره به پدربزرگش “کیم بیونگ-رو”

[ad_1]

کیم جونگ اون ، رئیس کمیسیون ملی واکنش به موارد اضطراری ، در جلسه کمیته واکنش اضطراری که در روز چهارم در شورای ملی برگزار شد ، صحبت کرد. مخالفان محافظه کار یونهاپ نیوز ، رئیس دادگاه عالی کیم میونگ سو را به دلیل استیضاح قضات مورد هجوم قرار داده اند. “به صورت خاموش زندگی نکنید”

[ad_2]