کیم جونگ اون “کیم جونگ اون ، بدترین عمل نقض پرچم ملی”

[ad_1]

صبح روز سوم ، کیم تئون به همراه رهبر حزب دموکرات ، کیم تئون ، در جلسه شورای عالی که صبح روز سوم در مجلس ملی در یویدو ، سئول برگزار شد ، صحبت کردند.

[ad_2]