کیم میونگ سو در مورد بحث رونوشت “تکیه بر خاطرات مبهم برای پاسخ دادن … متاسفم”

[ad_1]

رئیس دادگاه عالی کیم میونگ سو بابت متن رونوشت منتشر شده توسط قاضی ارشد ایم سونگ-گون در روز چهارم عذرخواهی کرد و گفت: “من بر اساس خاطرات مبهم از جوابش عذرخواهی می کنم.

رئیس دادگاه عالی کیم در بیانیه ای که آن روز برای خبرنگاران ارسال شد ، گفت: “ضبط ، که امروز صبح منتشر شد …

[ad_2]