گذرنامه نامزدهای ریاست جمهوری “محاسبه” برنده شدن در ثبت نام “

[ad_1]

ㆍ Lee Jae-myung ‘Surprise’ · Jeong Segyun’Presence ‘· Lee Nak-Yeon’Sense of ثبات’ تأکید می کند ㆍ یک استراتژی ساخت تصویر که حتی اگر “Gak” ساخته شود و به اولویت معیشت مردم باشد آسیب نمی زند.

علاوه بر این ، شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکرات ، عبارات بی ادبانه را یکی پس از دیگری و توان بخشی منفعلانه مقامات مالی بسیج کردند …

[ad_2]