گزارشگر سابق کانال در مورد “سوp ظن به همگرایی دادستانها” … وثیقه یک روز قبل از دستگیری آزاد شد

[ad_1]

ㆍ دادگاه پس از 4 ماه درخواست تصمیم می گیرد ㆍ وکیل “با عرض پوزش برای مدت طولانی بازداشت ㆍ دادگاه بدون روزنامه مهم”

گزارشگر سابق کانال A ، لی دونگ جه که پس از دستگیری به جرم اصطلاحاً “مشروط و آزار و شکنجه” در حال محاکمه است ، در آستانه انقضا است …

[ad_2]