گفته می شود نخست وزیر عراق مشاور انتقاد علیه کسام سلیمانی را اخراج می کند

[ad_1]

اعتقاد بر این است که نخست وزیر عراق ، مصطفی الکاظمی ، هشام داود ، مشاور خود در گفتگوهای ملی را پس از اظهارات انتقادی درباره ژنرال ایرانی قاسم سلیمانی ، که در حمله آمریکا کشته شد ، اخراج کرد.

افشای رسانه ها ممنوع شد

در این خبر که تصمیم کاظمی درباره مقامات امنیتی با آژانس رسمی عراق INA در میان گذاشته شد ، از جملات “نیروهای امنیتی و اعضای ارتش از مصاحبه و اظهارنظر در رسانه ها در مورد هر مسئله ای منع شدند” استفاده شد. .

“من به عنوان یک مقام رسمی صحبت نکردم”

به دنبال آن تصمیم ، یکی از مشاوران کاظمی ، دیوید ، اظهارات کتبی کرد و اظهار داشت که اظهارات وی در مورد فرمانده ایرانی در مصاحبه بی بی سی با زبان فارسی به دلیل سال اول ترور سلیمانی سو and تفاهم شده است و وی به عنوان محقق و دانشگاهی ، نه رسمی.

این ادعا که “کشورهای نزدیک به ایران فشار می آورند”

گزارش ها در مطبوعات عراق و ایران حاکی از آن است که کاظمی داوود را به دلیل اظهاراتش در مورد سلیمانی اخراج کرد. به گفته رسانه های عراقی ، کاظمی دیوید را از سمت خود برکنار و تحقیقات را آغاز کرد. برخی گزارش ها ادعا می کنند که کاظمی این تصمیم را در نتیجه فشار احزاب سیاسی شیعه عراق نزدیک به ایران اتخاذ کرده است.

ژنرال ایرانی کسام سلیمانی که در این حمله در ایالات متحده کشته شد کیست؟

جهان

ژنرال ایرانی کسام سلیمانی کیست که در حمله در ایالات متحده جان خود را از دست داد؟[ad_2]