گیونگی-دو قبل از درآمد دوم در برابر فاجعه 100000 بوی بد به انجیلی ها پرداخت کرد

[ad_1]

استان گیونگی تصمیم گرفته است که دومین درآمد اصلی این فاجعه را به همه شهروندان پرداخت کند.

استان گیونگی روز هفدهم اعلام کرد که پیشنهاد شورای گیونگی را پذیرفته و تصمیم به پرداخت دومین درآمد اساسی ناشی از فاجعه گرفته است و فرماندار لی جی میونگ این هفته را اعلام خواهد کرد.

دوگا دو

[ad_2]