یونان به اندازه سخنران ناراحت کننده است: سخنان اردوغان در دستور کار است

[ad_1]

در روز اول سال جدید ، روزنامه Sözcü یک عنوان رسوا را ایجاد کرد و ایاصوفیه را برای افتتاح عبادت در لیستی با عنوان “فاجعه و اشک از کیسه سال 2020 بیرون آمد” قرار داد. آژانس مطبوعاتی تحقیق در مورد عنوان را آغاز کرد ، جایی که واکنش ها مانند بهمن افزایش یافت.

رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ، با واکنش به اخبار روزنامه Sözcü و استفاده از عبارت “ایاصوفیه ستاره تاجگذاری 2020” است ، در یونان به یک دستور کار تبدیل شد.

مطبوعات یونان از اظهارات اردوغان در مورد ایاصوفیه ناراحت شدند.

واکنش رئیس جمهور اردوغان به روزنامه Sözcü: ایاصوفیه ستاره تاجگذاری سال 2020 است.

برنامه

واکنش رئیس جمهور اردوغان به روزنامه Sözcü: ایاصوفیه ستاره تاجگذاری سال 2020 است.

سخنران افتتاح ایاصوفیه را در فهرست

برنامه

سخنران افتتاح ایاصوفیه را در فهرست “بلایای سال 2020” قرار داد.

این برنامه در مطبوعات یونانی است

این گزارش به نقل از رئیس جمهور اردوغان گفت: “من روزنامه Sözcü را نمی خوانم. هیچ کس نباید هزینه آن را غیر ضروری پرداخت کند یا نکند.”

Sözcü: وی افتتاح ایاصوفیه را

برنامه

Sözcü: وی افتتاح ایاصوفیه را “فاجعه” توصیف کرد

واكنشي از سوزكو وجود دارد: اين ذهنيت به كدام سرزمين ها تعلق دارد؟

برنامه

واكنشي از سوزكو وجود دارد: اين ذهنيت به كدام سرزمين ها تعلق دارد؟

“ایاصوفیه ستاره تاجگذاری سال 2020 است.”

در ادامه سخنان خود ، اظهارات اردوغان “ایاصوفیه تقریباً ستاره تاجگذاری سال 2020 است” باعث ناراحتی مطبوعات یونان شد.

این روزنامه که سالها بعد قادر به جذب هویت اصلی سنت سوفیا نبود ، گفت که اظهارات رئیس جمهور اردوغان “تحریک آمیز” است.

Sözcü از رسوایی ایاصوفیه دفاع کرد و گفت

برنامه

Sözcü از رسوایی ایاصوفیه دفاع کرد و گفت “ما را اشتباه درک کردند”[ad_2]