[오래 전 ‘이날’] 1 فوریه محرومیت در تصمیمات سیاسی ، تبعیض در استخدام

[ad_1]

[오래 전 ‘이날’] 1 فوریه محرومیت در تصمیمات سیاسی ، تبعیض در استخدام

اصلاح شده2021-02-01 00:27مروری بر زمان مقدمه

ورود2021-02-01 00:08

این بخشی است که گزارشات مربوط به Kyunghyang Shinmun در همان روز از سال 1961 تا 2011 هر 10 سال بررسی می شود. روزانه به روز کنید.

در تاریخ 3 مارس 1988 ، جلسه ای تحت قانون اشتغال برابر در سالن مرکز آموزشی انجمن زنان کره برگزار شد.  عکس روزنامه کیونگ یانگ

در تاریخ 3 مارس 1988 ، جلسه ای در سالن اجتماعات مرکز آموزشی انجمن زنان کره برگزار شد. عکس روزنامه کیونگ یانگ

from از تدوین سیاست هایی که تبعیض در اشتغال را شامل می شود ، مستثنی است

سی سال پیش امروز (اول فوریه 1991) ، کیونگ یانگ شینمون دو مقاله در مورد زنان منتشر کرد. <“여성 정치참여율 10%로”>بیا دیگه <“6공 여성정책 부실”>عنوان مقاله است.

وزارتخانه های دولتی و مقامات محلی کمیته های مختلفی دارند که به عنوان مشاوره سیاسی عمل می کنند. اما وقتی جنسیت اعضای این کمیته ها را تحلیل کردم ، از هر 10 زن ، کمتر از 1 نفر وجود داشت. در واقع ، همه مردان مرد هستند و مجاری که از طریق آن صدای زنان در روند سیاستگذاری منعکس می شود ، مسدود شده است.

در یک فضای اجتماعی که به برابری جنسیتی احتیاج داشت ، دولت Roh Tae-woo 1991 را “سال مشارکت اجتماعی زنان” تعریف کرد. وی همچنین اعلام کرد که اطمینان خواهد داشت که درصدی از مشارکت زنان در کمیته دولت حداکثر 10 درصد است. در مقایسه با نسبت اخیر کمیته دولت در بین اعضای زن بالای 40٪ ، می بینید که هدف “10٪” در آن زمان پایین بود.

دولت Roh Tae-woo گفته است که این برنامه تا سال 2000 به 15٪ افزایش خواهد یافت و هر ساله مشارکت اعضای زن را بررسی و اقدام خواهد کرد. آنها برای از بین بردن تعصبات در مورد نقش زنان ، آنها اعلام کردند که برای گسترش درک خود از زنان در برنامه درسی م nationalسسات آموزش ملی و عمومی مباحثی اضافه می کنند.

در 7 فوریه سال گذشته ، در مقابل مرکز Sejong در Gwanghwamun ، سئول ، اتحادیه ملی زنان و انجمن زنان کره شعارهایی علیه تبعیض جنسیتی در محل کار فریاد زدند.  عکس مطالب روزنامه کیونگ یانگ

در 7 فوریه سال گذشته ، در مقابل مرکز Sejong در Gwanghwamun ، سئول ، اتحادیه ملی زنان و انجمن زنان کره شعارهایی علیه تبعیض جنسیتی در محل کار فریاد زدند. عکس مطالب روزنامه کیونگ یانگ

کیونگ یانگ شینمون خود از 333 زن در اوایل بیست سالگی که در سال 1991 در سئول زندگی می کردند نظر سنجی کرد. در پاسخ به این سال که آیا به نظر می رسد رئیس جمهور رو تاو وو به سیاست های زنان علاقه دارد ، بیش از نیمی از نظرسنجی ها (52.3٪) گفتند که آنها اهمیتی نمی دهند . فقط 7.7٪ گفتند که به این موضوع اهمیت می دهند.

8/63 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که سیاست های زنان به طور مثر اجرا نمی شود. 9/46 درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که برابری به دلیل تعصبات ریشه دار نسبت به زنان برقرار نیست.

فوری ترین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود “دستیابی به شغل برابر برای زن و مرد” است. وی توسط 5/57 درصد پاسخ دهندگان انتخاب شد. اگرچه قانون اشتغال برابر در سال 1987 تصویب شد ، كه تضمین كننده فرصت های برابر و برخورد با زنان و مردان در كار است ، اظهار شد كه مقررات مربوط به موارد نقض ضعیف است.

بر اساس قانون برابری جنسیتی ، “کارمندان نباید به دلیل زن بودن از نظر سن بازنشستگی و اخراج کارکنان ، از مردان تبعیض قائل شوند” و “کارمندان نباید قراردادهای کاری منعقد کنند که ازدواج ، بارداری یا زایمان را برای زنان شاغل تجویز می کند.” به عنوان دلایل بازنشستگی. “با این حال ، در صورت نقض این ، مجازات صاحبان مشاغل” جریمه بیش از 2.5 میلیون درآمد “است و برای مسئولیت پذیر بودن آنها در قبال تبعیض علیه زنان کافی نیست.

اگرچه میانگین دستمزد زنان شاغل کمتر از نیمی از مردان بود ، اما قانون “حقوق برابر برای کار برابر” در قانون برابری جنسیتی وجود ندارد. جنبشی برای تغییر قانون در مرکز سازمانهای زنان اتفاق افتاد و در اواخر سال 1988 این قانون اصلاح شد تا قانونی ایجاد شود که “کارفرمایان باید برای همان ارزش کار در همان تجارت ، دستمزد یکسانی بپردازند. مجازات ها نیز به “مجازات حداکثر دو سال زندان یا جریمه نقدی تا سقف 5 میلیون بوی بد” تغییر یافت. در حال حاضر ، در قانون برابری جنسیتی آمده است که “شما به حبس تا 5 سال یا جریمه نقدی تا 30 میلیون بوی بد محکوم خواهید شد.”

این عطر است به فیس بوک بروید صفحه فیس بوک “سلام” را باز کردم. از آخرین اخبار مطلع شوید! (▶ میانبر)


[ad_2]