“2 میلیون مرگ تاج در سراسر جهان” 11900 نفر هر روز در سال 2021 می میرند

[ad_1]

سایت برای آمار در زمان واقعی ضبط جهان سنج

تعداد کل مرگ های تاج 19 در سراسر جهان بیش از 2 میلیون نفر است. 13 مورد از زمان گزارش ویروس کرونا 19 به نام “ذات الریه ناشناخته” در ووهان ، چین در دسامبر 2019 به سازمان بهداشت جهانی (WHO) …

[ad_2]