3 بار ، 738 برنده ، “کلاس کیم یونگ-یونگ” … “امسال دوسان یک چالش است ، LG بالاتر از ما است”

[ad_1]

e Tae-Ryong Kim ، رئیس Doosan

تهیه شده توسط خرس های کیم ته رونگ دوسان

ثبت نام شده در 31 سال ، مدیر 10 سال ، 7 بار KS

“NC اولین … لایه پخش کننده LG ضخیم است
دوسان به متغیرهای خارجی پاسخ خوبی می دهد
ارزش دفاع از هئو کیون مین و چونگ سو بین را دارد

در مقایسه با برج فرمانده بیس بال حرفه ای …

[ad_2]