370 تاج جدید 19 بیمار تایید شده … “محدودیت حرکت و مسافرت در تعطیلات سال نو”

[ad_1]

در چهارمین درب مسلسل در نزدیکی ایستگاه دانشگاه Konkuk در Guangjin ، سئول بسته شد. مرکز پاسخ دفاعی مرکزی مراکز خبری کنترل و پیشگیری از بیماری های یونهاپ گزارش داد که 370 مورد جدید کرونا 19 در ساعت 0 بامداد 5 رخ داده است. طی سه روز تعداد موارد تایید شده در روز به 300 مورد کاهش یافته است …

[ad_2]