69٪ از ساکنان استان گیونگی “ممنوعیت تجارت مشترک در مشاغل اجاره املاک و مستغلات” را “ممنوع کردند”

[ad_1]

به رسمیت شناختن ممنوعیت استخدام همزمان کارمندان دولت ارشد “اقدامات مناسب” باشد.

گیونگی-انجام است …

[ad_2]